Tren Parçalarının Kategorisi

Demiryolu aksesuarları, demiryolu hattının rayına, raylara, uyuma yerlerine, bağlantı parçaları, raylı yataklar, tırmanmayan teçhizat, demiryolu ve demiryolları dahil olmak üzere bir parçasıdır. Bütüncül bir mühendislik yapısı olarak parça, yol çizgisi üzerinde uzanır, doğrudan lokomotiflerin ve yüklerinin baskısı altında trenin çalışmasında yönlendirici bir rol oynar. Trenin harekete geçirme gücü altında, trenin en yüksek hızda, güvenli, düzgün ve kesintisiz çalışma şartlarına uygun olmasını sağlamak için çeşitli bileşenleri yeterli mukavemet ve istikrarlı olmalıdır.